Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

επισημάνσηη διαφορά του
γάματα απ' το γαμάτα
είναι μοναχά ένα σημείο στίξης
2 σχόλια: