Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

 δ  ε  ν      κ  α  τ  α ρ  τ  ί  ζ  ο  μ  α  ι


να' ταν ο ύπνος για δουλειά, τα όνειρα αγγαρεία, μωρό μου στο κρεβάτι σου να κάνω υπερωρία